Tennispark LTC Scharendijke

Tennispark LTC Scharendijke

De Lawn Tennis Club Scharendijke is opgericht op 16 april 1982. Sindsdien is de club uitgegroeid tot een club met een stabiel en gezond ledenaantal, een nette opgeruimde accomodatie met 3 tennisbanen (allen verlicht), een padelbaan (verlicht) en een clubhuis.

 

Lokatie:
Elkerzeeseweg 2a, 4322 AJ Scharendijke tel. 0111-672194

Accomodatie:

Drie gravelbanen, 1 padelbaan en een clubhuis.

Banen geopend van 1 april tot eind kalenderjaar, ijs en weder dienend.

Parkreglement:

Alle gebruikers van de banen dienen zich te houden aan het parkreglement. Het parkreglement is te verkrijgen bij het secretariaat of download het op onze website bij 'Bestuur' - Parkreglement.

Afhangen van de banen:

Vooraf een baan reserveren is niet mogelijk. Op de banen is een afhangbord aanwezig, waarop door inhangen van lidmaatschapspasjes of introducépasjes aansluitend een baan kan worden afgehangen. Gedurende de wachttijd behoeft men niet op de baan aanwezig te zijn. De maximale afhangtijd is voor enkelspel en dubbelspel 45 minuten, voor de padelbaan is dit 30 minuten.

Baangebruik door niet leden:

Senioren kunnen incidenteel niet-leden op de baan introduceren, wanneer de baanbezetting dat toelaat. Zij dienen daartoe voor hen een introductiepasje af te halen. De kosten bedragen € 5.00 per dag per introducé.

Deze pasjes kunnen worden afgehaald bij Ellen Rusch, Klaverstraat 61, 4322 CG Scharendijke, P.J. van der Horst, Platteweg 27, 4322 BD Scharendijke of Tom van Tienen, Klaverstraat 21, 4322CG Scharendijke.

Sleutel kantine :

Indien u een sleutel wenst die toegang verschaft tot de kantine, dan kunt u zich wenden tot penningmeester Birgit Stigter, Klaverstraat 50 (06-29499642). De borg voor deze sleutel bedraagt € 20.00. 

Secretariaat:
E.N. Rusch
Klaverstraat 61
4322CG Scharendijke
Telefoon: 0111671809

Emailadres: [email protected]

Bankrelatie:
Rabobank Schouden-Duiveland IBAN-nummer :  NL57RABO0357848519 (BIC RABONL2U)

Kamer van Koophandel:
Middelburg nr. 40310311

KNLTB:
Verenigingsnr.: 86389

Ledenadministratie:
Tom van Tienen
Klaverstraat 21
4322 CG Scharendijke
Telefoon: 0630847002
Email : [email protected]

Verenigingsorgaan en activiteitenkalender:

Activiteiten en mededelingen worden middels de website www.ltcscharendijke.nl , rondschrijven of e-mail bekend gemaakt.

Behalve tennislessen organiseert de Technische Commissie toernooitjes op de club,  clubkampioenschappen, districtcompetitie, e.d. Omstreeks maart verschijnt de activiteitenkalender, waarop alle activiteiten die voor de komende zomer op de tennisbaan zijn gepland, staan vermeld. Deze kalender is ook op de tennisbaan te raadplegen.
 

Tenminste eenmaal per jaar vindt er een Algemene Ledenvergadering plaats:

Jaarlijks vindt de Algemene Ledenvergadering in het begin van het nieuwe seizoen plaats; vaak gelijktijdig met het openingstoernooi. Leden worden hiervoor uitgenodigd.
 

ER KUNNEN ZICH TUSSENTIJDS WIJZIGINGEN VOORDOEN. ER KUNNEN GÉÉN RECHTEN AAN DEZE INFORMATIE WORDEN ONTLEEND.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 111 672 194

L.T.C. Scharendijke

Elkerzeeseweg 2a
4322 AJ Scharendijke