Tennispark LTC Scharendijke

Tennispark LTC Scharendijke

De Lawn Tennis Club Scharendijke is opgericht op 16 april 1982. Sindsdien is de club uitgegroeid tot een club met een stabiel en gezond ledenaantal, een gezellige accommodatie met drie tennisbanen, een padelbaan en een clubhuis.

Lokatie
Elkerzeeseweg 2a, 4322 AJ Scharendijke, tel. 0111-672194 Postadres: Klaverstraat 61, 4322 CG Scharendijke, tel. 0111-671809  

Vereniging
De vereniging Lawn Tennis Club Scharendijke heeft als belangrijkste doel het mogelijk maken en bevorderen van de tennissport. Daartoe zijn er verschillende toss-momenten vastgesteld, waar ieder lid aan kan deelnemen ongeacht de speelsterkte of leeftijd. Ook worden er diverse activiteiten georganiseerd, zoals clubkampioenschappen, interne (gezelligheids)competities, deelname aan KNLTB competities en toernooien.   De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) en functioneert volgens haar eigen statuten. Daarnaast heeft de vereniging nog een aantal aanvullende reglementen vastgesteld, zoals het Huishoudelijk Regelement en het Park Reglement. Ook kent de vereniging een AVG en ondersteunt de vereniging de inspanningen van de KNLTB en NOC*NSF met betrekking tot seksuele intimidatie.  

Accommodatie
De accommodatie bestaat uit: Drie gravelbanen, die ijs en weder dienende zo lang mogelijk bespeeld kunnen worden. In maart vindt onderhoud plaats en op 1 april gaat het nieuwe seizoen weer van start. Eén padelbaan met een kunstgrasveld, die het gehele jaar te bespelen is. Een clubhuis met een gezellige kantine, volledig uitgeruste keuken, toiletten en kleedkamers. Alle vier de banen zijn voorzien van verlichting, waardoor ook in het donker gespeeld kan worden.  

KNLTB
Verenigingsnummer 86389

Kamer van Koophandel
Middelburg nummer 40310311

Bankrelatie
Club rekening: Rabobank IBAN-nummer NL57 RABO 0357 848519  (BIC RABONL2U) Kantinerekening: Rabobank IBAN-nummer NL15 RABO 0109 2504 00 (BIC RABONL2U)  

Communicatie
De communicatie verloopt digitaal. Activiteiten, oproepen en mededelingen worden gedaan via de website www.ltcscharendijke.nl of via e-mail.  

Gebruik van de banen
Om gebruik te mogen maken van de banen dient men lid te zijn van de vereniging. Er zijn diverse vormen van een lidmaatschap: volledig, voor twee maanden of voor één maand. Zie ook het kopje “Lidmaatschap”.  Leden met een volledig lidmaatschap kunnen een beperkt aantal keren per seizoen niet-leden uitnodigen om met hen te spelen, zolang de baanbezetting dit toelaat. Hiertoe dienen zij op de home-pagina de introducé aan te melden of een introductiepasje te halen bij de baancommissaris Piet van der Horst (Platteweg 27), ledenadministrateur Tom van Tienen (Klaverstraat 21) of secretaris Ellen Rusch (Klaverstraat 61). Allen te Scharendijke. De kosten voor een introductiepas bedragen € 5,00 per dag. Uitsluitend de padelbaan is te huur voor niet-leden. Zie voor de voorwaarden onder het kopje “Padel”.     

Sleutels
Ieder lid kan desgewenst een sleutel van het park krijgen tegen een borg van € 15,00. De sleutel geeft naast toegang tot het park ook toegang tot de gang met toiletten, kleedkamers, verbanddoos en AED. Deze sleutel is op te halen bij ledenadministrateur Tom van Tienen of  secretaris Ellen Rusch. Voor seniorleden met volledig lidmaatschap is ook een sleutel beschikbaar, die toegang geeft tot de kantine. Deze sleutel inclusief bediening voor het alarm is op te halen bij penningmeester Birgit Stigter, Klaverstraat 50 (tel. 06-29 49 96 42). De borg voor deze sleutel bedraagt € 20,00.    

Tennis- en padellessen
De vereniging heeft Johnny Quaak van tennisschool Just All Your Tennis gevraagd de tennislessen te verzorgen. De padellessen worden verzorgt door Ciska Kramer van de gelijknamige tennisschool.  

Jaarlijks vindt de Algemene Ledenvergadering in het begin van het nieuwe seizoen plaats; vaak gelijktijdig met het openingstoernooi. Leden worden hiervoor uitgenodigd.
 

ER KUNNEN ZICH TUSSENTIJDS WIJZIGINGEN VOORDOEN. ER KUNNEN GÉÉN RECHTEN AAN DEZE INFORMATIE WORDEN ONTLEEND.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 111 672 194

L.T.C. Scharendijke

Elkerzeeseweg 2a
4322 AJ Scharendijke

KVK-nummer

40310311