Informatie en instructie

 • Van ieder seniorlid wordt verwacht, dat zij twee servicediensten per jaar verrichten. Dit kunnen bardiensten, keukendiensten en/of klusdiensten zijn.
 • Op de factuur van de contributie wordt hiervoor € 30.00 in rekening gebracht. Na het verrichten van de diensten vindt periodiek terug storting plaats.
 • Dus wie geen diensten invult en verricht betaalt € 30.00 per jaar extra.
 • Juniorleden en leden van 70+ jaar zijn van de servicediensten vrijgesteld.
 • Vrijwillige deelname van servicedienst van vrijgestelde leden is altijd mogelijk en wordt zeer op prijs gesteld. Aanmelden/invullen van de diensten gebeurt via de website. 
 • De diensten worden bij voorkeur voor aanvang van het seizoen ingevuld, wijzigen kan later altijd nog.
 • Wijzigingen op de website geschieden via de bardienst coördinator.
 • Regel vervanging vroegtijdig als je op geplande dag/tijd niet kunt en geef dit door aan de bardienst coördinator.
 • Uit praktisch oogpunt is het wenselijk om een reservepool te vormen met leden, die extra diensten willen vervullen. Deze leden ontvangen een vergoeding van € 15,00 per verrichtte dienst. Graag opgave voor deze pool aan de bardienst coördinator.
 • Noteer in het boek op de bar de aanvangstijd en de vertrektijd van je dienst. Niet ingevuld = geen vergoeding!!!!!
 • Voor het opgeven voor een servicedienst log je in op de site met je bondsnummer en wachtwoord. 
 • De bardienst coördinator is Tom van Tienen, mobiel: 06-30 84 70 02, email : [email protected]

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 111 672 194

L.T.C. Scharendijke

Elkerzeeseweg 2a
4322 AJ Scharendijke

KVK-nummer

40310311